Forbedre fagligheden og inklusionen i grundskole

En løft af faglighed og inklusion i grundskole, skaber rammerne for fremtidens børn. Vi skal den gode opvækst uanset hvilken grundskole dit barnet går på i kommunen.

Folkeskolen er rygraden i den danske grundskole, og den skal være fyldt af dannelse og faglighed og ruste børnene til fremtidens samfund. Samtidig skal børnene trives i deres hverdag og have tid til fritidsaktiviteter. Den balance skal sikre, at alle børn får en god start på livet.

Skolerne er liv, liv som er vigtig for lokalområderne. Skolerne er med til at holde gang i de små lokalsamfund, og derfor kæmper jeg for at bibeholde skoler i lokalområderne så længe det er muligt.

Faglighed er med til at forme de muligheder, som vores børn får senere i livet. Uanset om man gerne vil læse på universitetet eller være håndværker, skal man have mulighed for at opfylde sin drøm. Børn skal have en skolegang, hvor de har lyst til at lære og hvor læringen bliver en central interesse. Det starter med mere faglighed i grundskolen, så vores børn kan blive de bedste til det, de drømmer om. Alle skal have et godt og attraktiv tilbud af grundskole, og derfor skal der individuelt tages hensyn til den enkelte så alle elever støttes i rette omfang efter behov. 

Det er vigtigt, at elever, der er fagligt udfordret, modtager hjælp så tidligt i skoleforløbet som muligt. Det gælder elever, der har brug for et tidsbegrænset tilbud om et læseløft, og det gælder elever, der har mere komplekse faglige og/eller sociale udfordringer. Alt for mange lærere på vores skoler, som fortæller om de svage rammer for inklusion skal fungere. Vi skal give lærerne og børnene bedre rammer for inklusion, hvor der er behov for det. Inklusionen i Faaborg-Midtfyn skal være til gavn for ALLE elever i klasserne.

Målt på karaktergennemsnit, vil jeg inden næste valgperiode arbejde for vi er i top 3 på Fyn. Vi er har på nuværende tidspunkt det anden laveste gennemsnit på fyn.  Derfor skal grundskolen have et løft. Vi skal øge personalet, ved inklusionssager hvor der er behov for det og skabe bedre rammer, for en skole kan få de ressourcer som hjælper barnet.

At alle elever i vores skoler udfordres og udvikles, så de trives og lærer mest muligt uanset deres forudsætninger. Målet er, at 90% imod de nuværende 83% af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse – gymnasial eller erhvervsrettet – og får forudsætningerne for at fortsætte på en videregående uddannelse – erhvervsrettet eller akademisk. Jeg vil tænke kreativt, og deltage kraftigt i dialogen om at inddrage erhvervsuddannelserne i udskolingen

Børnene er fremtid, og børnenes fremtid er vores fremtid. Jeg vil sikre Faaborg-Midtfyns fremtid.