Lokalcentralisere og opretholde liv i lokalsamfundet

Først røg købmanden, så var det skolen og nu kan vores børn snart ikke spille fodbold i byen som 12 årig. Jeg tager ansvaret, jeg vil kæmpe for eksistensen i de små lokalsamfundet.

Vi er en stor bred kommune, hvor der er mange lokalsamfund, hvor dagligdagen er vidt forskellig. Vi værne om lokalsamfundet, og der skal kæmpes for at holde lokalsamfundet i gang. Hvis vi ikke passer på, så bliver afstanden mellem os større. Vi er én kommune, og vi dækker hele kommunen, derfor skal vi påtage ansvaret og repræsentere alle borgerne og den brede kommune. Politik er ikke for centrale dele af kommunen, vi skal have hele kommunen med. Vi skal samtidig have fornuften med, så vi ikke flytter ting ud i lokalsamfundet med dårligere faciliteter og mere besværlig arbejdsgang som går udover borgeren.

De frivillige, skoler, foreningerne, erhvervsliv, institutionerne og kulturhusene holder gang i lokalsamfundene. Der er tradition for et stærkt fællesskab og det skal vi bakke op – alt det vi kan. Jeg vil derfor kæmpe for, at vi bibeholder og styrke de lokalsamfundet og udviklingen. Hver skole skal forsat have egen skoleleder, det skaber en mere selvstændig, nær og stærk lokal skole. Tilvalget af det lokale by og skole gavner familien og barnet. Skolen vil ikke være en afdelingen, men være lokalsamfundet og byens skole. Det er ikke bare en skole, men en central samlingsplads for livet i lokalsamfundet. Kommunalt skal vi skabe rammer i dagtilbud om fleksible hentetider, så forældre og børn kan få en hverdag til at fungere. Vi har ikke råd til, at miste noget lokalsamfund, derigennem gør vi det mere attraktivt at flytte til lokalområderne.

Faaborg-Midtfyn kommune skal rumme forskellige uddannelsestilbud, så unge ikke bruger op mod 3 timer transport for at tage en ungdomsuddannelse. Regionen har godkendt at få grundforløb 1 af byggetekniske erhvervsuddannelser til Campus Faaborg. 20 uger gavner ingen, for 20 uger senere bliver klassen splittet og flyttet til forskellige klasser i Svendborg. Det skaber en utryg, dårlig faglig og hård start på ungdomsuddannelse. Det er ikke til borgerens bedste, og på ingen måde et attraktiv uddannelsestilbud. Jeg vil have hele den byggetekniske uddannelse til Campus Faaborg, hvor den lille lokale, nære og faglige stærke uddannelse er attraktiv for unge. Til efteråret kommer udbud runde 2 fra regeringen af ungdomsuddannelser og her vil i se mig i medierne kæmpe for flere ungdomsuddannelser til kommunen. Vi har en landbrugsafdelinge i Korinth, hvor et jord til bord koncept også kunne være spænende at undersøge mulighederne for. 

Uanset hvilken by man bor i, skal alle borgere føle de er en del af Faaborg-Midtfyn kommune. Vi skal lokalcentralisere, og jeg kan få det til at virke, hvis vi vil være med?